Skip to content

Kontakt:

Pośrednictwo Krystyna Żyznowska

Jestem agentem ubezpiecze­nio­wym z ponad 20-letnim stażem w branży.

Zapraszam Państwa do zapo­zna­nia się z szeroką ofertą produktów ubezpiecze­nio­wych skierowanych zarówno do Klientów indywidu­alnych jak i do firm.

Wieloletnie doświad­cze­nie w sprzedaży i obsłudze ubezpie­czeń jest gwarancją dopaso­wa­nia umowy ubezpie­cze­nia do Państwa wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpie­cze­niowej.

Invalid Email
Invalid Number

Zapoznałem się z załącznikiem RODO i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na powyższym formularzu:

Please check the captcha to verify you are not a robot.